आम्ही पुत्र अमृताचे 2  • Title: Amhi Putra Amrutache
  • Genre: Bharat
  • Language: Marathi
  • Length: 5:45 minutes (5.27 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

आम्ही पुत्र अमृताचे आम्ही पुत्र या धरेचे
उजळून आज दावू भवितव्य मातृभूचे ॥धृ॥

पृथ्वीस जिंकणारे आले अनेक येथे
नाही निशाण त्यांचे उरले जगात कोठे
गेली सहस्त्र वर्षे लढलो न थांबताही
गझनी सिकंदराची उरली न मृत्तिकाही
आम्ही काळपुत्र आम्हा ये ईल मरण कैसे ॥१॥

हे राष्ट्र संकटंशी लढले अनेक वेळा
कोणी न जिंकले हे भासे अजेय काळा
आदर्श जीवनाचा हा वृक्ष अमर याला
जरी तोडिले बळाने तरी स्पर्शितो नभाला
त्याचेच पुत्र आम्ही जयवंत जे सदाचे ॥२॥

जरी काळकूट प्यालो तरी नाही मृत्यु आला
अग्नीत पद्मीनीचा जळतो कधी न आत्मा
दाहीर कन्यकांचे जरि देह आज नुरले
आत्मे तरी तयांचे अतीदिव्यरूप झाले
ते प्राण आमुचे अन् आम्ही प्राण या जगाचे ॥३॥

ही चिन्मयी भरतभू जगतास ज्ञान देता
ही देव जन्मभूमी धर्मास ग्लानी येता
ही मूर्त अन्नपूर्णा जगतास पाळताना
जी काली रूप घेते दुष्टास शासताना
या मा ऊलीस अर्पू गुरुस्थान या जगाचे ॥४॥

English Transliteration:
āmhī putra amṛtāce āmhī putra yā dharece
ujaḻūna āja dāvū bhavitavya mātṛbhūce ||dhṛ||

pṛthvīsa jiṁkaṇāre āle aneka yethe
nāhī niśāṇa tyāṁce urale jagāta koṭhe
gelī sahastra varṣe laḍhalo na thāṁbatāhī
gajhanī sikaṁdarācī uralī na mṛttikāhī
āmhī kāḻaputra āmhā ye īla maraṇa kaise ||1||

he rāṣṭra saṁkaṭaṁśī laḍhale aneka veḻā
koṇī na jiṁkale he bhāse ajeya kāḻā
ādarśa jīvanācā hā vṛkṣa amara yālā
jarī toḍile baḻāne tarī sparśito nabhālā
tyāceca putra āmhī jayavaṁta je sadāce ||2||

jarī kāḻakūṭa pyālo tarī nāhī mṛtyu ālā
agnīta padmīnīcā jaḻato kadhī na ātmā
dāhīra kanyakāṁce jari deha āja nurale
ātme tarī tayāṁce atīdivyarūpa jhāle
te prāṇa āmuce an āmhī prāṇa yā jagāce ||3||

hī cinmayī bharatabhū jagatāsa jñāna detā
hī deva janmabhūmī dharmāsa glānī yetā
hī mūrta annapūrṇā jagatāsa pāḻatānā
jī kālī rūpa ghete duṣṭāsa śāsatānā
yā mā ūlīsa arpū gurusthāna yā jagāce ||4||


If i am not wrong,this voice is of pujaniy Mohanji Bhagwat.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options