चला ऽ रं उठा ऽ रं शेतकरी दादा  • Title: Chala Ra Utha Ra
  • Genre: Patriotic
  • Language: Marathi
  • Length: 2:35 minutes (1.48 MB)
  • Format: MP3 Stereo 22kHz 80Kbps (CBR)

चला ऽ रं उठा ऽ रं शेतकरी दादा कामकरी दादा ॥ध्रु॥

भारतमाता आपुली आई सापाचा विळखा पडलाय पायी
गरूड होन सोडवुया तिजला चला ऽ ॥१॥

भगवा झेंडा आज आमुचा रंग तयाचा फिक्का पडला
रक्ताच्या रंगाने रंगवुया त्याला चला ऽ ॥२॥

रामचंद्राने लंकेस नेला श्रीकृष्णाच्या रथी फडकला
देवादिकांचा झेंडा पुजायला चला ऽ ॥३॥

सिंहगडावर ताना गेला पावन खिंडीत बाजी पडला
शिवरायाचा हुकुम पाळायला चला ऽ ॥४॥

राघोबादादानं अटकेस नेला केशवरावांनी संघात पुजला
प्रणाम कराया संघात त्याला चला ऽ ॥५॥

calā ' raṁ uṭhā ' raṁ śetakarī dādā kāmakarī dādā ||dhru||

bhāratamātā āpulī āī sāpācā viḻakhā paḍalāya pāyī
garūḍa houna soḍavuyā tijalā calā ' ||1||

bhagavā jheṁḍā āja āmucā raṁga tayācā phikkā paḍalā
raktācyā raṁgāne raṁgavuyā tyālā calā ' ||2||

rāmacaṁdrāne laṁkesa nelā śrīkṛṣṇācyā rathī phaḍakalā
devādikāṁcā jheṁḍā pujāyalā calā ' ||3||

siṁhagaḍāvara tānā gelā pāvana khiṁḍīta bājī paḍalā
śivarāyācā hukuma pāḻāyalā calā ' ||4||

rāghobādādānaṁ aṭakesa nelā keśavarāvāṁnī saṁghāta pujalā
praṇāma karāyā saṁghāta tyālā calā ' ||5||


HE KVITA MALA BUVA FARCH 'AVADALI'' KARN MI SUDHHA AK ALPBHUDHHARAK SHETKARI AAHE

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options