चल रं गड्या चल रं गड्या संघात Chal ra Gadya Chal ra Gadya  • Title: Chal ra Gadya Chal ra Gadya Sanghat
  • Genre: Sanghatan
  • Language: Marathi
  • Length: 3:36 minutes (2.47 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 96Kbps (CBR)

चल गड्या चल गड्या संघात गड्या संघात
एकी कराया हिन्दूत गड्या हिन्दूत ॥ध्रु॥

पाचोळ्यावानी उडून जाइल नवलाखाचं तुझ जिणं
गावात बेकी घरात बेकी बेकीन भरली सारी मनं
नुकसानीचा पाया खोदला घेउनिया हे ध्यानात
चला नांदु या प्रेमात ॥१॥

धर्मासाठी देवासाठी देशावरती प्रेम करू
भगवा झेंडा देव आपुला रोज तयाला नमन करू
विरश्रीची विजयपताका घेउनिया या हातात
चला नाचवू देशात ॥२॥

भुकेला कोंडा निजेला धोंडा झेंड्यासाठी कष्ट करू
नायक जेव्हा देइल आज्ञा झेड़्यासाठी मारु मरू
पूर्वापारचा झेंडा अपुला डोलतसे हा डौलात
उमेद भरु दे अंगात ॥३॥

या झेंड्याच्या सणासुदीला जमती सारे गावकरी
हिंदुत्वाची उजळ भावना घेउनि जाती घरोघरी
हिंदू कधिही दुःखी नसावा हिंदूंच्या या देशात
म्हणुन जा या संघात ॥४॥

English Transliteration:
cala gaḍyā cala gaḍyā saṁghāta gaḍyā saṁghāta
ekī karāyā hindūta gaḍyā hindūta ||dhru||

pācoḻyāvānī uḍūna jāila navalākhācaṁ tujha jiṇaṁ
gāvāta bekī gharāta bekī bekīna bharalī sārī manaṁ
nukasānīcā pāyā khodalā gheuniyā he dhyānāta
calā nāṁdu yā premāta ||1||

dharmāsāṭhī devāsāṭhī deśāvaratī prema karū
bhagavā jheṁḍā deva āpulā roja tayālā namana karū
viraśrīcī vijayapatākā gheuniyā yā hātāta
calā nācavū deśāta ||2||

bhukelā koṁḍā nijelā dhoṁḍā jheṁḍyāsāṭhī kaṣṭa karū
nāyaka jevhā deila ājñā jheṛyāsāṭhī māru marū
pūrvāpāracā jheṁḍā apulā ḍolatase hā ḍaulāta
umeda bharu de aṁgāta ||3||

yā jheṁḍyācyā saṇāsudīlā jamatī sāre gāvakarī
hiṁdutvācī ujaḻa bhāvanā gheuni jātī gharogharī
hiṁdū kadhihī duḥkhī nasāvā hiṁdūṁcyā yā deśāta
mhaṇuna jāu yā saṁghāta ||4||


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options