सारखी लायकी नको बढायकी  • Title: Sarkhi Layki Nako Badhyki
  • Genre: Patriotic
  • Language: Marathi
  • Length: 2:48 minutes (1.6 MB)
  • Format: MP3 Stereo 22kHz 80Kbps (CBR)

सारखी लायकी नको बढायकी
कुणी कुणासंग भांडायच नाय
गावकीत अमच्या ठरलच हाय॥ध्रु॥

जमीन जुमला गोठ्यातली गाय
कर्जापाण्यापाइ इकायची नाय
मौजेतसुद्धा ताडी नि माडी
आल्यागेल्यासंग प्यायाची नाय॥१॥

चोरी चहाडी वंगाळ पाप
शिकौ कुणाला नका मायबाप
भलं असाव भलं दिसाव
तमाशा जगाला दावायचा नाय॥२॥

विठुरखुमाच्या भक्तीशिवाय
गान डोलुन त्या भजनात काय
सरशी कराया तालासुरांची
डोस्क्यात टाळ कुणी घालायचा नाय॥३॥

गावोगावी संघ सुरूच हाय
संघाबिगर गावा शोभायचं नाय
आपल्याच गावात नांदायचं थाटात
भिऊनशान आता चालायच नाय॥४॥

English Transliteration:
sārakhī lāyakī nako baḍhāyakī
kuṇī kuṇāsaṁga bhāṁḍāyaca nāya
gāvakīta amacyā ṭharalaca hāya ||dhru||

jamīna jumalā goṭhyātalī gāya
karjāpāṇyāpāi ikāyacī nāya
maujetasuddhā tāḍī ni māḍī
ālyāgelyāsaṁga pyāyācī nāya ||1||

corī cahāḍī vaṁgāḻa pāpa
śikau kuṇālā nakā māyabāpa
bhalaṁ asāva bhalaṁ disāva
tamāśā jagālā dāvāyacā nāya ||2||

viṭhurakhumāīcyā bhaktīśivāya
gāuna ḍoluna tyā bhajanāta kāya
saraśī karāyā tālāsurāṁcī
ḍoskyāta ṭāḻa kuṇī ghālāyacā nāya ||3||

gāvogāvī saṁgha surūca hāya
saṁghābigara gāvā śobhāyacaṁ nāya
āpalyāca gāvāta nāṁdāyacaṁ thāṭāta
bhiūnaśāna ātā cālāyaca nāya ||4||


Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options