Amhi hindu hi tar amuchi-आम्ही हिंदु ही तर अमुची  • Title: Aamhi Hindu Hi Tar Amuchi
  • Genre: Patriotic
  • Language: Marathi
  • Length: 3:11 minutes (1.83 MB)
  • Format: MP3 Stereo 22kHz 80Kbps (CBR)

आम्ही हिंदु ही तर आमची स्वभाविक ललकारी रे
राष्ट्रभक्तीची विराट शक्ती प्रकटे जागृत भारी रे ॥

मायभूमीच्या कणाकणाचे प्रेम आमुचे प्राणपणाचे
मायभूमीचि सर्व लेकरे समान आम्हा प्यारी रे ॥

ही समता ना ओठावरती बंधुत्वाची हृदयी ज्योती
पहा पहा ही फाडुनी छाती फिटेल शंका सारी रे ॥

परंपरांचा मान राखतो क्षुद्र रुढींचे हीण जाळतो
नव्या युगाचे शिल्प कोरिता अयोग्य उडवू दूरी रे ॥

संतजनांच्या अध्यात्माची वीरवरांच्या हौतात्म्याची
दिव्य प्रेरणा परमार्थ्याची स्वार्थ अहंता मारी रे ॥

संघटनेने बळ साधावे दारिद्रयाचे पाश तुटावे
समर्थ मंगल जीवन अमुचे विश्वास्तव शुभकारी रे ॥

āmhī hiṁdu hī tara āmacī svabhāvika lalakārī re
rāṣṭrabhaktīcī virāṭa śaktī prakaṭe jāgṛta bhārī re ||

māyabhūmīcyā kaṇākaṇāce prema āmuce prāṇapaṇāce
māyabhūmīci sarva lekare samāna āmhā pyārī re ||

hī samatā nā oṭhāvaratī baṁdhutvācī hṛdayī jyotī
pahā pahā hī phāḍunī chātī phiṭela śaṁkā sārī re ||

paraṁparāṁcā māna rākhato kṣudra ruḍhīṁce hīṇa jāḻato
navyā yugāce śilpa koritā ayogya uḍavū dūrī re ||

saṁtajanāṁcyā adhyātmācī vīravarāṁcyā hautātmyācī
divya preraṇā paramārthyācī svārtha ahaṁtā mārī re ||

saṁghaṭanene baḻa sādhāve dāridrayāce pāśa tuṭāve
samartha maṁgala jīvana amuce viśvāstava śubhakārī re ||


Supper

Could you please give me the meaning of this?

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options