JAYA JAYA RAGUVIRA  • Title: JAYA JAYA RAGUVIRA
  • Genre: Sangha
  • Language: Kannada
  • Length: 5:34 minutes (5.09 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
If you have the lyrics (words) of this song, please send it to us by submitting it in the comments section below. Thanks!

ವಂದೇ ಮಾತರಂ

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ
ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ ||ಪ||

ಪಡುಗಡಲಿನ ತೆರೆ ದಡಗಳ ಬಡಿದು
ಕರೆಯುದ್ದಕು ಜಯಭೇರಿಯ ಹೊಡೆದು
ಹಾಡುತಲಿರುವುದ ನಾವಾಲಿಸುವಾ
ಎಲ್ಲರ ಕಂಠವ ಜತೆಗೂಡಿಸುವಾ ||೧||

ಗಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಗ್ಗಾಡಿನಲಿ
ಮೊರೆಯುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹುಯ್ಲಿನಲಿ
ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನ ನೀರವ ಸುಯ್ಲಿನಲಿ
ಏನದು ಕೇಳ್ವದು ವನದಲಿಗಳಲಿ ||೨||

ಶಿವನಶ್ವದ ರಣ ಕುಣಿತದ ಗೀತ
ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥರ ಸುರ ಸಂಗೀತ
ರಣವಾಸಿಯದೀ ವೀರೋದ್ಘೋಷ
ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಒಲವಿನ ಹೃದ್ಘೋಷ ||೩||

ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿಪದ
ಪರಿಚಯ ನುಡಿ ಜಾಗೃತ ಭಾರತದ
ಭೋರಿಡಲಿ ನಿರಾಶೆಯ ಅಡಗಿಸುತ
ವೈರಿಯ ಎದೆ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸುತ ||೪||

Namaste iam not able to download this song in mobile pl be help me

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options