Karya Chalo Parakhon-कार्य चालो पारखून (Marathi)

We do not have the Audio (MP3) of this song available on this website. If you have the audio, please send it to us by uploading it here. Thanks!

कार्य चालो पारखून पुन्हा पुन्हा बोल।
होसी प्रभावी अमोल॥धृ॥

उग्र रानकांट्यांमजी फुलाने फुलावे
डुलावे हसावे तेथे एकटे रहावे
परी गंध भरुनी राही जगाचाही गोल॥१॥

नसे तुझ्या उत्कटतेला पळावी उसंत
जरी कार्य थांबे वाटे तुझी तुला खंत
वाहसी धुरा राष्ट्राची मनाचा करोल॥२॥

तुझी भावना उंचावे चढे जशी लाट
स्फुर्तिचे झरे उसळोनी काढु देत वाट
फोडिसी कडे बंधारे कडे बंधारे तुझे ज्ञान खोल॥३॥

साहवे न अपमानाची चुणुकही जिवाला
पीक येइना बीजाचे रोविल्या क्षणाला
मळे शिंपुनी रुधिराने वाढवीत मोल ॥४॥

मानहीन राष्ट्रासाठी कोपरा जगात
एकटा कितीही मोठा राहतो किड्यात
स्थिती अशी मनाची त्या वाटताच फोल॥५॥

वादळात मोठे मोठे वृक्ष उन्मळून
वाट कोंदली पाचोळा चालला उडून
ध्येयज्योत तेवे हाती सावरुन तोल॥६॥

kārya cālo pārakhūna punhā punhā bola|
hosī prabhāvī amola ||dhṛ||

ugra rānakāṁṭyāṁmajī phulāne phulāve
ḍulāve hasāve tethe ekaṭe rahāve
parī gaṁdha bharunī rāhī jagācāhī gola||1||

nase tujhyā utkaṭatelā paḻāvī usaṁta
jarī kārya thāṁbe vāṭe tujhī tulā khaṁta
vāhasī dhurā rāṣṭrācī manācā karola ||2||

tujhī bhāvanā uaṁcāve caḍhe jaśī lāṭa
sphurtice jhare usaḻonī kāḍhu deta vāṭa
phoḍisī kaḍe baṁdhāre kaḍe baṁdhāre tujhe jñāna khola ||3||

sāhave na apamānācī cuṇukahī jivālā
pīka yeinā bījāce rovilyā kṣaṇālā
maḻe śiṁpunī rudhirāne vāḍhavīta mola ||4||

mānahīana rāṣṭrāsāṭhī koparā jagāta
eakaṭā kitīhī moṭhā rāhato kiḍyāta
sthitī aśī manācī tyā vāṭatāca phola ||5||

vādaḻāta moṭhe moṭhe vṛkṣa unmaḻūna
vāṭa koṁdalī pācoḻā cālalā uḍūna
dhyeyajyota teve hātī sāvaruna tola ||6||

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options