Mang Rahi Hai Maa Balidaan (Chanakya)-मांग रही है माँ बलिदान  • Title: Maa Mang Rahi Hai Maa Balidaan (Chanakya)
  • Genre: Bharat
  • Language: Hindi
  • Length: 5:00 minutes (4.58 MB)
  • Format: MP3 Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

मांग रही है माँ बलिदान
माँ माँग रही है माँ बलिदान
माँ माँग रही है माँ बलिदान॥

जागो-जागो सोने वालों
धन यश गौरव खोने वालो।
अबलाओं से रोने वालों
करो-करो प्राप्त यश गौरव गान ॥

कोटि-कोटि हाथों में चमके
असि चपला सी चम-चम करके।
तुम प्रलयंकर गण हो यम के
करो-करो रक्त गंगा में स्नान ॥

पूजा करने को मत जाओ
फूल चढ़ाने भी मत जाओ।
कहती आज भवानी गाओ
दो रण में दो जीवन दान ॥

मातृभूमि के हृदय दुलारों
अरि को भैरव बन ललकारो।
युग की माँग यही है प्यारों
यही आज जप तप व्रत ध्यान॥

english Transliteration;
māṁga rahī hai mā balidāna
mā māga rahī hai mā balidāna
mā māga rahī hai mā balidāna ||

jāgo-jāgo sone vāloṁ
dhana yaśa gaurava khone vālo |
abalāoṁ se rone vāloṁ
karo-karo prāpta yaśa gaurava gāna ||

koṭi-koṭi hāthoṁ meṁ camake
asi capalā sī cama-cama karake |
tuma pralayaṁkara gaṇa ho yama ke
karo-karo rakta gaṁgā meṁ snāna ||

pūjā karane ko mata jāo
phūla caṛhāne bhī mata jāo |
kahatī āja bhavānī gāo
do raṇa meṁ do jīvana dāna ||

mātṛbhūmi ke hṛdaya dulāroṁ
ari ko bhairava bana lalakāro |
yuga kī māga yahī hai pyāroṁ
yahī āja japa tapa vrata dhyāna ||


I proud of geet ganga

As I am working in RSS for a long time and Zila Karyawah as of now, Can you send me CD containing all Hindi songs so that I may record it for playing in shakha or in any function.

Pawan K garg
09779584189

I Ravinder Singh very-2 thankful to geet ganga, because this is one of my favourate songs and I found it only overhere.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options