Sanghasthan ma geet gaayo (Nepali)  • Title: Sanghasthan ma geet gaayo (Nepali)
  • Genre: Hinduism
  • Language: Nepali
  • Length: 1:54 minutes (1.74 MB)
  • Format: MP3 Mono 44kHz 128Kbps (CBR)

संघस्थान मा गीत गायो स्वयंसेवक ले
एकै सोर एकै भाखा एकै लहर ले ॥

जगत मा हिन्दू हामी श्रेष्ठ धर्म हाम्रो
बढदै जाउँ धर्म हाम्रो सनातन राम्रो
गीत गाउँ पुरखा को मिलीजुली रे ॥१॥

खकुरी को आधार मा थियो रणवीर
भाखा फिरयो अब होउँ ज्ञानी धीर वीर
ज्ञान देउँ हामी लाई सरस्वती रे ॥२॥

संघ हाम्रो आधार हो एकता को लागी
हिन्दू हामी मिलेर बसौं संसार मा जागी
संघ मंत्र दुहराई - दुहराई गीत गाउँ रे ॥३॥

Transliteration:
saṁghasthāna mā gīta gāyo svayaṁsevaka le
ekai sora ekai bhākhā ekai lahara le ||

jagata mā hindū hāmī śreṣṭha dharma hāmro
baḍhadai jāu dharma hāmro sanātana rāmro
gīta gāu purakhā ko milījulī re ||1||

khakurī ko ādhāra mā thiyo raṇavīra
bhākhā phirayo aba hou jñānī dhīra vīra
jñāna deu hāmī lāī sarasvatī re ||2||

saṁgha hāmro ādhāra ho ekatā ko lāgī
hindū hāmī milera basauṁ saṁsāra mā jāgī
saṁgha maṁtra duharāī - duharāī gīta gāu re ||3||


The song is not downloading.It shows an error.pls try to provide me the song. Dhannyavaad.

namaskar ji,
can anyone please give me the meaning of this geet??

namaskar ji,
can anyone please give me the meaning of this geet??

namaskar ji,
can anyone please give me the meaning of this geet??

Beautiful sangh geet! We sing this Nepali geet in our Balagokulam we started in Albany for our Bhutanese Hindu bandhus. We sang this when we met Bhutanese Hindhus in Berlington, (VT) Worcester, (MA) and Concord, (NH) over the weekend.

Suma

Can I upload songs? If so, is there any limit to size or format.

Thank you.

This song does not play. It shows as text file of all garble. While down loading also, it comes as text file only. I am badly in need of Nepali geet.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options