Audio

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Yug Parivartan karne ko ab

Yug Parivartan karne ko ab - Patriotic - Hindi - 3:20 minutes (7.62 MB)

Yug Parivartan karne ko ab

Dheya Marg par chalana hai.

Vishwa Patala par Bharat Ma ka,

Phir se Shaurya Dikhana hai, Phir se Shaurya Dikhana hai

Samay Chalega apne dang se,

Maati Hamari Pooja

Maati Hamari Pooja - Sadhana - Hindi - 3:20 minutes (7.62 MB)

माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन।
माटी हमारी पूजा, माटी हमें है वंदन

n/a