Sort by Newest Geets

GeetAudio File
Moodutihudu Hindu yugavu
Mai marethabhimaanavu
Maathe poojaka
Keshavana dhyeyevidu
Keshavana balidaana
Jnaana daathane chirapunee
JAYA JAYA RAGUVIRA
Janataa roopi janaardana
Janani JanmaBhoomi
Hudukuva balli
Dharegavathariside
Dhaavisu Munde Dhaavisu
Desha Desha Desha Desha N
Daaha daaha digvijayake
Bhooga metti tyaaga mer
Bhaaratadeesha BhaagyakOs
Belaku ondu ilege bandu
Banni sodarare banni bha
Banni Hindu Virare
Bala hanathe
Aruna Dhvajavu Kareyutihu
Aralalide Navabharata Des ಅರಳಲಿದೆ ನವಭಾರತದೇಶ
Anupama aadarshada ಅನುಪಮ ಆದರ್ಷದ
Amoortha moortha ಅಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತ
Aikyatheyu mangoodi ಏಕತೆಯು ಮಣ್ಗೂಡಿ ಭಾರತಿಯು ಬಳಲಿರಲು
ARADHIHA ADHRSHA ಆರದಿಹ ಆದರ್ಶ ಜ್ವಾಲೆಯ
seve emba yaznadhalli
Yug Parivartan karne ko ab
Maati Hamari Pooja
Rashtra Devige Prana Devige-ರಾಷ್ಟ್ರದೇವಗೆ ಪ್ರಾಣದೀವಿಗೆ